Regulamin

Sklep sukces-piekna.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż internetową kosmetyków, akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, biletów na wydarzenia oraz szkolenia.

Właściciel sklepu internetowego

Sklep internetowy sukces-piekna.pl jest prowadzony przez firmę:
Sukces Piękna Maria Meller, Stanisław Meller s.c.
Aleksandrowicka 8, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 5472159087
REGON: 363874640

1. Postanowienia ogólne

1.1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w PLN, w cenach brutto zawierających podatek VAT.

1.2. Wszystkie ceny w sklepie podane są za 1 szt w zależności od asortymentu.

1.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

2.1. Zamówienia usługi następuje poprzez dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzeniem zamówienia.

2.2. Klient może składać zamówienie za pośrednictwem strony www.suckes-piekna.pl przez e-mail hurt@sukces-piekna.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie tel.: 668 561 997 lub 734 734 758 (pon.-piąt. w godz. 9:00 – 17:00).

2.3. Zamówienia zostają realizowane po zaksięgowaniu środków płatniczych na naszym koncie firmowym.

2.4. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać „Zamówienie”, a w treści nazwę usługi wraz z numerem telefonu Klienta oraz terminem wydarzenia.

2.4. Natychmiast po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.

2.5. Źle wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

2.6. W przypadku zbyt małej ilości chętnych na wydarzenie/szkolenie Właściciel Sukcesu Piękna zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia na inny termin takiego wydarzenia/szkolenia na 7 dni przed wydarzeniem/szkoleniem.

2.7. O takiej decyzji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

2.8. W przypadku odwołania wydarzenia/szkolenia środki wpłacone na poczet takiego wydarzenia/szkolenia zostaną zwrócone do 7 dni od poinformowania Klienta o takiej sytuacji.

3. Formy płatności i sposób dostawy

3.1. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:

– przelewem bankowym,

– przelewem elektronicznym w ramach systemu payu.pl.

3.2. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Klienta

3.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Sprzedawca realizuje zamówienie po wpłynięciu kwoty odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek Sprzedawcy. Okres płatności w ramach przelewu bankowego wynosi 5 dni roboczych. Po tym okresie zamówienie jest anulowane.

3.4. Przesyłka zostanie dostarczona przez odrębną firmę świadczącą usługi spedycyjne lub Pocztę Polską. W przypadku produktów niestandardowych lub trudno dostępnych sprzedawca może zażądać od osoby zamawiającej zaliczkę (uzgodnienia telefoniczne). Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

3.5. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy towaru:

– przesyłka kurierska 14 zł

– przesyłka kurierska pobraniowa 18 zł

4. Reklamacje i zwroty

4.1. Prawo odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od daty otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy żeby wysłali Państwo do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

4.2. Prawo do rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu/szkoleniu. W przypadku opłacenia wydarzenia/szkolenia i nie przybycia na nie środki nie są zwracane. W przypadku gdy klient opłaci wydarzenie/szkolenie i nie jest w stanie na nie przybyć i zgłosi ten fakt na 14 dni przed wydarzeniem/szkoleniem za które zapłacił może otrzymać zwrot kosztów. W takim wypadku należy wysłać maila o treści “ODWOŁANIE” na adres: “hurt@sukces-piekna.pl” i podać termin wydarzenia/szkolenia, numer zamówienia ze sklepu, oraz kwotę i numer rachunku na który ma być dokonany zwrot. Zwroty są realizowane do 14 dni od momentu otrzymania prawidłowo wysłanego zgłoszenia.

 4.3. Reklamacje można składać:

– na podstawie gwarancji,

– na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w przypadku nabycia towarów do dnia 24.12.2014r.,

– na podstawie rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym w przypadku nabycia towarów od 25.12.2014r.

Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenie wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie – według własnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta towaru wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo w przypadku, gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy sprzedaży.

Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży mogę być  przesyłane:

– na piśmie (z dopiskiem REKLAMACJA) na adres:

Sukces Piękna Maria Meller, Stanisław Meller s.c.

ul. Aleksandrowicka 8

43-300 Bielsko-Biała

– drogą mailową na adres: hurt@sukces-piekna.pl

Reklamacja pisemna powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;

b) numer zamówienia;

c) data zakupu produktu;

d) data stwierdzenia wady produktu;

e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

f) określenie roszczenia.

Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu produktu u Sprzedawcy (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu). Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe (brak zapasów produktu) Sklep zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.

5. Rachunki i faktury

Do każdego zakupu otrzymasz od nas rachunek, bądź fakturę. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia fakturę.

6. Ochrona danych osobowych / polityka prywatności

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych www.sukces-piekna.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.